Tandletsel Schadevergoeding

Schade aan uw tanden kan ontstaan tijdens een ongeval: bijvoorbeeld door een verkeers- of een bedrijfsongeval, maar ook wanneer u ongelukkig valt als u uitglijdt over een gladde supermarktvloer. Is uw tandletsel het gevolg van een ongeval waar een ander aansprakelijk voor is? Dan komt u in aanmerking voor een letselschadevergoeding. Smart Letselschade helpt u dan graag de schadeloosstelling te krijgen die u verdient.

Meld de letselschade aan uw tand

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is tandletsel precies?

Bij gebitsletsel denkt u wellicht direct aan gebroken tanden of kiezen. Dat is echter niet helemaal correct. Ook bij andere soorten schade aan uw kiezen of kaak, spreken wij namelijk van gebitsletsel. Bij het bepalen van de schade door tandletsel spelen een aantal aspecten een belangrijke rol:

  • het aantal tandheelkundige ingrepen dat u nodig heeft;
  • het (on)vermogen om nog goed te kunnen bijten;
  • het cosmetisch aspect;
  • kosten die u in de toekomst moet maken en smartengeld

Tandheelkundige ingrepen bij tandletsel

Veel kosten voor tandarts en orthodontist worden vergoed door uw zorgverzekering. Daarbij komt een groot deel van de kosten voor rekening van uw aanvullende verzekering. Bent u niet (voldoende) aanvullend verzekerd voor tandzorg? Dan kunnen wij de kosten die niet vergoed worden, claimen bij de partij die verantwoordelijk is voor uw ongeval.

Kosten in de toekomst

Wanneer u door het ongeval gebroken tanden heeft waarvoor kronen of stifttanden nodig zijn, weet u vooraf dat deze protheses niet voor altijd meegaan. Er komt onherroepelijk een moment waarop ze vervangen moeten worden. Daarom is het belangrijk om hier bij het bepalen van de hoogte van uw schadevergoeding al rekening mee te houden. U wilt immers niet over 30 jaar nog geconfronteerd worden met kosten die voortvloeien uit uw ongeval.

Smartengeld bij tandletsel

Aangezien bij de meeste ongevallen schade aan uw voortanden ontstaat, speelt het cosmetische aspect een grote rol om de hoogte van het smartengeld te bepalen. Daarnaast zult u waarschijnlijk meerdere pijnlijke tandheelkundige ingrepen ondergaan om de schade aan uw tanden te herstellen of verbergen. De pijn die u lijdt is dus ook een factor bij het bepalen van de schadevergoeding. Maar wellicht verliest u ook de capaciteit om echt goed te kunnen bijten en heeft u daardoor minder plezier, of zelfs pijn, tijdens het eten. Al deze factoren rekenen wij door bij het bepalen van het bedrag dat wij aan smartengeld vragen bij de wederpartij.

Schade door tandletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die uw tandletsel met zich meebrengt? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld de letselschade aan uw tand