Overlijden

Bij een ongeval kan letsel ontstaan. Letselschade kan variëren van licht letsel tot zelfs een overlijden. Ook in het geval van overlijden van een naaste, als gevolg van een ongeval, kunnen wij je bijstaan. Op grond van Artikel 6:108 BW kan de aansprakelijke verzekeraar verplicht worden om de schade, die het gevolg is van het overlijden, te vergoeden.  

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Schade door een overlijden

Door een overlijden kunnen veel schades ontstaan, waar je wellicht niet direct bij stilstaat. Zo kan de overleden persoon verantwoordelijk zijn voor het gezinsinkomen, maar ook een aandeel hebben in de vorm van het huishouden of de zorg voor kinderen. Er moet dus veel in kaart worden gebracht om de schade door het overlijden te bepalen. Er moet onder andere bekeken worden welke inkomsten wegvallen, welk aandeel in het gezinsleven wegvalt, maar ook welke kosten wegvallen. Bij wegvallende kosten kun je bijvoorbeeld denken aan het stopzetten van een abonnement op de sportschool of de zorgverzekering. Daarnaast moeten de kosten van de lijkbezorging, ofwel uitvaart, vergoed worden. 

Wie heeft recht op een vergoeding?

De personen die recht hebben op een vergoeding zijn onder anderen de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner en minderjarige kinderen. Andere bloed- of aanverwanten kunnen ook recht op een vergoeding hebben, mits de overledene ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe volgens een rechtelijke uitspraak verplicht was. Samen zullen we uitzoeken wie in de omgeving van de overledenen allemaal recht hebben op een vergoeding. 

Affectieschade

Wanneer een slachtoffer als gevolg van een ongeval overlijdt, kan er ook recht bestaan op vergoeding van affectieschade. Affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. In de Wet Affectieschade en het daarbij behorende Besluit Affectieschade zijn hiervoor standaardbedragen vastgelegd. Dit besluit bepaalt ook welke personen recht hebben op een vergoeding.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Heb je schade opgelopen door een overlijden als gevolg van een ongeval?

Mocht je willen weten of wij je kunnen bijstaan als een naaste als gevolg van een ongeval is overleden, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan je graag bij in het verhalen van jouw schade en begeleiden je bij het proces.

Schade melden