Overlijdensschade

Als u een geliefde heeft verloren door een ongeval, wordt u allereerst geconfronteerd met intens verdriet door het plotselinge wegvallen van uw naaste. Maar daarnaast zal ook uw financiële situatie zeer waarschijnlijk veranderen; zeker als uw geliefde een inkomen had. Ongetwijfeld staat het verdriet en de verwerking van het verlies voorop. Toch kan het juist voor deze verwerking goed zijn om uw overlijdensschade vergoed te krijgen van de aansprakelijke partij. Ook gelet op uw veranderde financiële situatie kan het verstandig zijn om aanspraak te maken op vergoeding van overlijdensschade.

Wat is overlijdensschade?

Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden als iemand overlijdt door een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt. In juridische termen: waarvoor een ander aansprakelijk is. Degene die aansprakelijk is voor het ongeval moet de overlijdensschade vergoeden.  De regels omtrent overlijdensschade zijn wettelijk vastgelegd in artikel 108 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In dit artikel worden de verschillende soorten overlijdensschade genoemd.

Soorten overlijdensschade

De meest voor de hand liggende soort overlijdensschade zijn de kosten van de uitvaart, voor zover deze kosten niet zijn gedekt door een begrafenisverzekering. Deze schade is vrij eenvoudig vast te stellen.

Kosten van levensonderhoud vallen ook onder overlijdensschade. De vaststelling van deze schadesoort is veelal gecompliceerder.  Had uw overleden dierbare een inkomen waarmee hij of zij geheel of gedeeltelijk in uw levensonderhoud voorzag? Dan komt (een deel van) het weggevallen inkomen als schade voor vergoeding in aanmerking. Overigens heeft u niet alleen recht op overlijdensschade als er inkomen wegvalt. Droeg de overledene bij in de opvoeding van de kinderen, in het huishouden en/of het onderhoud van huis of tuin?  Ook het wegvallen van deze bijdragen “in natura” wordt gezien als schade.

Berekening overlijdensschade

Bij de berekening van overlijdensschade wordt de gehele financiële situatie van vóór en na het ongeval met elkaar vergeleken. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met het inkomen dat wegvalt, maar ook met weggevallen uitgaven en bespaarde kosten. Zo kunnen bijvoorbeeld de woonlasten aanzienlijk dalen doordat de hypotheek (gedeeltelijk) wordt afgelost door een eraan gekoppelde levensverzekering die tot uitkering komt. Ook de kosten voor boodschappen zullen waarschijnlijk lager uitvallen. Verder kunnen er overlijdensverzekeringen tot uitkering komen, en kan er wellicht aanspraak worden gemaakt op een Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet).  Daarnaast moet een inschatting worden gemaakt van de inkomensontwikkeling van de overledene in de hypothetische situatie zonder ongeval. Stond de overledene aan het begin van een carrière en zou hij of zij nog flinke financiële stappen hebben gemaakt? Dit zijn zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de schade.

De berekening van overlijdensschade is vaak erg ingewikkeld en het is dan ook raadzaam om hiervoor een belangenbehartiger in te schakelen. Heeft u vragen? Onze juristen staan u graag te woord en wij helpen u graag bij het verhalen van de schade. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0800-3100003. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via deze link, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Naar het overzicht

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!