Helmplicht bij bestuurders van snorfietsen

Vanaf 1 januari 2023 zijn alle bestuurders (en passagiers) van een snorfiets verplicht om een helm te dragen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het aantal ernstige verkeersongevallen met snorfietsen afneemt.

Een snorfiets is te herkennen aan het blauwe kenteken en mag maximaal 25 kilometer per uur rijden. Net zoals bromfietsen moeten bestuurders van snorfietsen sinds 1 januari nu ook verplicht een (juiste helm) dragen. De helm moet ervoor zorgen dat het hoofd beschermd wordt tijdens eventuele ongevallen. Naar verwachting kan de helm de kans op ernstig hoofdletsel door een ongeval met 40% verminderen.

Goedgekeurde helmen

Let op: niet alle helmen zijn wettelijk goedgekeurd om als bescherming op een snorfiets te dragen. Rijden op een snorfiets zonder een goedgekeurde brom/motorfietshelm of speed-pedelec-helm wordt door de wet als een overtreding gezien.

Alle goedgekeurde brom/motorfietshelmen zijn te herkennen aan een cirkel met de hoofdletter E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk cijfer staat voor een EU-land. Alle goedgekeurde helmen krijgen in Nederland het cijfer 4. De goedgekeurde speed-pedelec-helmen zijn voorzien van een markering overeenkomstig NTA 8776:2016.

De boete voor het niet dragen van een (juiste) helm op een snorfiets bedraagt € 100 plus € 9 administratiekosten.

Aansprakelijkheid bij een ongeval met een snorfiets

Bij elk ongeval wordt er gekeken naar ‘zwakke’ en ‘sterke’ verkeersdeelnemers. Zwakke verkeersdeelnemers zijn bijvoorbeeld fietsers en voetgangers en sterke verkeersdeelnemers zijn gemotoriseerde voertuigen zoals auto’s.

Ondanks dat een snorfiets maar 25 kilometer per uur mag rijden, worden snorfietsers gezien als sterke verkeersdeelnemers. Dit betekent dat bestuurders van snorfietsen gelijk staan aan bestuurders van een auto. Wie er aansprakelijk is bij een ongeval met een snorfiets is per situatie verschillend.

Ongeval met een andere sterke verkeersdeelnemer

Bij een ongeval tussen twee sterke verkeersdeelnemers wordt er gekeken naar wie er fout zat en wie er aansprakelijk is voor de schade. Over het algemeen geldt dat degene die zich niet houdt aan de verkeersregels in beginsel aansprakelijk is voor het ongeval.

Als beide partijen een fout hebben gemaakt, kan er sprake zijn van ‘eigen schuld, of gedeelde schuld’. In dit geval kan de schuldvraag worden verdeeld over beide partijen en zal de schadevergoeding van het opgelopen letsel naar rato worden verdeeld. Als er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld een van de twee die een klapband krijgt, is er geen sprake van aansprakelijkheid. Beide partijen moeten dan hun eigen schade dragen.

Bij een aanrijding van achteren is meestal de achteropkomende verkeersdeelnemer aansprakelijk. Iedere verkeersdeelnemer is namelijk wettelijk verplicht om zijn of haar voertuig tot stilstand te kunnen brengen binnen de afstand waarover de weg vrij is. Er moet hierbij wel rekening gehouden worden met hetgeen wat de verkeersdeelnemer kan overzien.

Ongeval met een zwakkere verkeersdeelnemer

Zwakke verkeersdeelnemers worden door artikel 185 Wegenverkeerswet beschermd bij een verkeersongeval met een sterke verkeersdeelnemer. Dit betekent dat de sterke verkeersdeelnemer aansprakelijk gesteld kan worden voor de opgelopen schade van de zwakke verkeersdeelnemer.

Zo is de sterke verkeersdeelnemer bijvoorbeeld verplicht minimaal 50% van de schade van de zwakkere verkeersdeelnemer te vergoeden. Tenzij er sprake is van overmacht. Maar ook wanneer de zwakkere verkeersdeelnemer met opzet of met aan opzet grenzende roekeloosheid handelde, raakt hij zijn recht op schadevergoeding kwijt.

Ongeval zonder goedgekeurde helm

Het dragen van een goedgekeurde helm op een snorfiets behoort tot de verkeersregels. Op het moment dat een bestuurder van een snorfiets bij een verkeersongeval geen helm op had, kan bij een ongeval het letsel een stuk ernstiger uitvallen dan wanneer de helm wel wordt gedragen. Ook kan de verzekeraar van een eventuele aansprakelijke partij een percentage eigen schuld in rekening brengen voor het niet dragen van de helm, waardoor je niet alle opgelopen schade vergoed krijgt.

Letselschade verhalen na een ongeval met een snorfiets

Ben je als bestuurder van een snorfiets betrokken geraakt bij een verkeersongeval en heb je letselschade? Neem dan contact met ons op. Samen bespreken we de kwestie en de haalbaarheid van een letselschadeprocedure.

Naar het overzicht

Heb je zelf letselschade opgelopen en wil je worden bijgestaan door een belangenbehartiger?

Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je jouw gegevens achterlaten zodat wij contact met je kunnen opnemen.

Uiteraard ben je ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op Dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en  Donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur  aan de Stationsweg 32 te Leiden

Neem contact op

Delen:

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!