Vergoeding voor Crush schade

Crush schade treedt vooral op bij bedrijfs- en verkeersongevallen met een hoog-energetische impact. Crush schade is een ander woord voor ‘geplette ledematen’. Vaak ontstaat dit soort letsel doordat bijvoorbeeld een hand of arm tussen bewegende machineonderdelen terechtkwam.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Welke schadeposten heeft u bij crush schade?

Crush schade treedt vooral op bij bedrijfs- en verkeersongevallen met een hoog-energetische impact. Crush schade is een ander woord voor ‘geplette ledematen’. Vaak ontstaat dit soort letsel doordat bijvoorbeeld een hand of arm tussen bewegende machineonderdelen terechtkwam.

Vergoeding van immateriële schade bij crush schade

Bij crush schade komt u in aanmerking voor een vergoeding van immateriële schade. Dit is bij u wellicht beter bekend als smartengeld. De hoogte van deze vergoeding is sterk afhankelijk van de impact die het letsel op uw dagelijkse leven heeft. Bij crush schade aan uw hand, kunt u bijvoorbeeld (een deel van) de functionaliteit van uw hand verliezen. Dit heeft grote invloed op uw leven. Een grotere invloed dan crush schade aan uw voet, bijvoorbeeld. Bij crush schade aan uw handen is de smartengeldvergoeding daarom hoger dan bij letsel aan uw voet.

Medische kosten

Operaties voor het herstellen van de functionaliteit van het geplette lichaamsdeel worden vergoed door uw zorgverzekering. Dit is niet het geval wanneer u naar aanleiding van de crush schade een operatie moet ondergaan die puur cosmetisch van aard is. De kosten voor deze ingreep brengen wij graag voor u in rekening bij de aansprakelijke partij.

Verlies van arbeidsvermogen of zelfwerkzaamheid door crush schade

Wanneer u tijdelijk niet meer kunt werken door uw crush schade, gaat uw inkomen misschien omlaag. Bijvoorbeeld doordat u onregelmatigheidstoeslag misloopt of geen overuren kunt maken. De inkomsten waarvan u kunt aantonen dat u ze onder normale omstandigheden wel zou hebben gehad, kunnen wij voor u verhalen op de wederpartij.

Datzelfde geldt voor kosten die u moet maken voor klussen in en rond uw woning, uw tuin of uw auto. Als u hiervoor hulp in moet roepen, is de wederpartij verantwoordelijk voor deze kosten. Heeft u tijdelijk hulp nodig in de huishouding of extra kinderopvang? Ook dan stellen wij de wederpartij voor deze kosten verantwoordelijk.

Crush schade claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van crush schade? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct