Hersenkneuzing Schadevergoeding

Heeft u door een klap tegen of op uw hoofd een hersenkneuzing opgelopen? Een hersenkneuzing komt vaak voor bij verkeersongevallen. Zeker fietsers of voetgangers die geschept worden door een motorvoertuig lopen dit letsel vaak op. Met vergaande gevolgen. Daarom komt u bij een hersenkneuzing in aanmerking komen voor een letselschadevergoeding.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is een hersenkneuzing?

Bij een hersenkneuzing ontstaat door een klap tegen het hoofd een kneuzing in de hersenen. Hier hoopt zich bloed of vocht op en deze vloeistof drukt als het ware de hersenen aan de kant. Daardoor ontstaat een hersenbeschadiging. Een hersenkneuzing kunt u op dezelfde manier oplopen als een hersenschudding, maar heeft vaak ernstigere gevolgen. U raakt bij een hersenkneuzing ook langer buiten bewustzijn dan bij een hersenschudding. Vaak zelfs meer dan een kwartier. De gevolgen van een hersenkneuzing zijn dan ook niet mals. Zo kunt u last houden van:

-    duizeligheid;
-    geheugenverlies;
-    concentratieproblemen;
-    vermoeidheidsklachten;
-    verlammingen of andere neurologische stoornissen.

Arbeidsongeschiktheid door hersenkneuzing

Wanneer u een hersenkneuzing heeft opgelopen bij een ongeval, kunt u niet werken. Tijdens de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid moet uw werkgever uw salaris doorbetalen. Dit geldt echter alleen voor uw normale inkomen. Overwerk of onregelmatigheidstoeslagen hoeft hij niet door te betalen. En misschien kunt u ook na twee jaar uw werk nog niet oppakken. Smart Letselschade staat u dan niet alleen bij om de hoogte van uw gederfde inkomsten te bepalen, maar zet ook een arbeidsdeskundige in. Deze helpt u verder in uw re-integratie- of omscholingstraject. De kosten hiervan komen uiteraard ten laste van de wederpartij.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Maar niet alleen uw werk lijdt onder uw hersenkneuzing. Ook klussen rondom uw huis of in de huishouding kunnen door uw letsel onmogelijk voor u zijn. Voor deze klussen kunt u hulp inschakelen. De kosten van deze hulp verhalen wij voor u op de verantwoordelijke wederpartij.

Smartengeld bij hersenkneuzing

Een hersenkneuzing veroorzaakt veel verdriet en pijn. En dus komt u ook in aanmerking voor smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor het verlies van levensvreugde. Dat verlies kan zich op tal van manieren uiten en de hoogte van deze vergoeding is in iedere situatie anders. De letselspecialist die uw zaak op zich neemt, zal een eerlijke berekening hiervan voor u maken en zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Schade door hersenkneuzing claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van letselschade door een ongeval met hersenkneuzing tot gevolg? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct