Hersenletsel Schadevergoeding

Hersenletsel is een verzamelnaam is voor diverse aandoeningen aan de hersenen. Het kan heel ernstig zijn, maar dat hoeft niet altijd levensbedreigend te zijn, want ook een hersenschudding is per slot van rekening hersenletsel. Heeft u bij een ongeval hersenletsel opgelopen? Dan helpen wij u graag bij het claimen van uw letselschade.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is hersenletsel exact?

Hersenletsel kan heel uiteenlopend zijn. De klachten en complicaties variëren behoorlijk, en niet alleen in ernst. Voorbeelden van hersenletsel bij ongevallen zijn:

Daarnaast kunt u ook een herseninfarct krijgen of een hersenvliesontsteking. Deze worden over het algemeen niet door een ongeval veroorzaakt, maar vallen wel onder de noemer hersenletsel.

Wanneer u door een ongeval hersenletsel oploopt, kunt u last krijgen van duizeligheid, geheugenverlies, concentratieproblemen, vermoeidheidsklachten, verlamming en soms zelfs in coma raken.

 

Waaruit bestaat uw schade bij hersenletsel?

De ernst van uw hersenletsel bepaalt uw letselschadevergoeding. Dat geldt zowel voor de materiële schade als voor de immateriële schade.

Wanneer uw hersenletsel ernstig is, kan dat grote gevolgen hebben voor uw leven. En daarmee ook voor de hoogte van de letselschadevergoeding waar u recht op heeft.

Arbeidsongeschiktheid door hersenletsel

Wanneer u hersenletsel heeft opgelopen, kunt u misschien uw werk tijdelijk niet meer uitvoeren. Of misschien kunt u, bijvoorbeeld door concentratieproblemen, helemaal niet meer werken. Is dit bij u het geval? Dan schakelen wij een arbeidsdeskundige in die uw arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Op basis van medische rapporten en de bevindingen van onze arbeidsdeskundige zullen wij de schade die ontstaat doordat u niet meer kunt werken, bij de wederpartij claimen.

Als hersenletsel optreedt bij een jongere

Helaas krijgen ook veel jongeren hersenletsel. Zij hebben meer kans omdat ze vaker reizen, per scooter, fiets of te voet. Wanneer een jong iemand hersenletsel oploopt, kan dit lange tijd doorwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld moeite hebben uw studie af te ronden. De studievertraging die daardoor optreedt, wordt meestal vergoed aan de hand van de richtlijnen van de Letselschaderaad.

Recht op smartengeld bij hersenletsel

Bij hersenletsel heeft u ook recht op een smartengeldvergoeding. Hoe hoog deze is, is sterk afhankelijk van de aard en ernst van uw letsel. Ook uw herstel speelt een grote rol bij het bepalen van het smartengeld. Raakt u door uw hersenletsel in een coma? Dan zal de wederpartij proberen aan te voeren dat u zich gedurende uw coma niet bewust was van pijn en leed dat u is aangedaan en dus recht heeft op geen of minder smartengeld. Smart Letselschade vecht deze beweringen graag voor u aan.

 

Hersenletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van schade door hersenletsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct