Huidletsel Schadevergoeding

Liep u huidletsel op door het toedoen van een andere partij? Bijvoorbeeld bij een ongeval of door brand? Dan kunt u deze partij aansprakelijk stellen voor uw schade. Smart Letselschade helpt u uw schade inzichtelijk te maken en deze te claimen bij de wederpartij.

Meld de letselschade aan uw huid

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat verstaan we onder huidletsel?

Er bestaan veel verschillende soorten huidletsel. Van een schrammetje dat snel geneest tot een ontsierend litteken in uw gezicht, of een brandwond op uw lichaam. Bij letselschade ligt de focus logischerwijs op de blijvende beschadigingen van uw huid. Wanneer u immers littekens heeft door een ongeval of brand, kan dit leiden tot grote schade. Aan de ene kant door het verlies van functie van het betreffende lichaamsdeel, aan de andere kant vanwege het cosmetische effect dat deze littekens op uw leven hebben. Er zijn dan ook verschillende schadeposten te claimen bij de verantwoordelijke wederpartij. Een aantal daarvan lichten we toe.

 

Medische kosten bij huidletsel

Na uw ongeval of brand krijgt u de medische hulp die u nodig heeft. Uw zorgverzekering vergoedt deze kosten. Maar als u daarna een cosmetische hersteloperatie wilt laten uitvoeren om het littekenweefsel te verwijderen, worden deze kosten niet vergoed. Die kosten kunt u dan claimen bij de wederpartij. Dat geldt bijvoorbeeld ook wanneer u littekenweefsel rondom gewrichten heeft wat de beweeglijkheid van uw gewricht beïnvloedt. Wanneer dit op te lossen is met fysiotherapie betaalt uw zorgverzekering slechts een deel van de behandelingen, afhankelijk van uw aanvullende pakket. De overige behandelingen komen dan voor rekening van de wederpartij. Ook uw eigen risico of eigen bijdrage kunt u door ons laten claimen.

Huidletsel dat invloed heeft op uw werk

Heeft u huidletsel en belemmert dit u uw werk uit te voeren? Bijvoorbeeld doordat u functieverlies aan uw gewrichten heeft? Dan kan u hiervan financiële schade ondervinden. Hoewel uw werkgever uw loon doorbetaalt, ontvangt u bijvoorbeeld geen onregelmatigheidstoeslagen of bonussen. En als zelfstandig ondernemer, zijn de financiële gevolgen meestal zelfs nog groter. Dit verlies van arbeidsvermogen kunt u claimen bij de wederpartij.

Smartengeld

Bij het claimen van huidletsel, nemen we ook altijd een berekening voor smartengeld mee. Ontsierende littekens of brandwonden hebben immers een grote impact op uw leven. Het verdriet, de pijn en de psychische schade die u ervaart door een verminking van uw huid is niet te onderschatten en dat vraagt om een rechtvaardige vergoeding van uw immateriële schade.

Huidletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade van uw huidletsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld de letselschade aan uw huid