Kneuzingen Schadevergoeding

U kunt bij vrijwel ieder verkeers- of bedrijfsongeval kneuzingen oplopen. En hoewel deze verwondingen vaak na verloop van tijd ‘vanzelf’ weer over gaan, kan er toch flink wat schade ontstaan. Smart Letselschade helpt u deze schade te claimen als iemand anders verantwoordelijk en aansprakelijk is voor uw letsel.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Tot welke schade leiden kneuzingen bij een ongeval?

De schade die u lijdt door kneuzingen is afhankelijk van het type kneuzing. Een hersenkneuzing heeft immers hele andere gevolgen dan een gekneusde hand. En het herstel van gekneusde ribben duurt langer dan dat van een gekneusde teen. Er zijn een aantal schadeposten die wij bij kneuzingen vaak claimen. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld verlies van arbeidsvermogen, een vergoeding voor een studieachterstand door een kneuzing en smartengeld. Daarnaast komen ook bepaalde medische kosten voor rekening van de wederpartij.

Medische kosten

De meeste medische kosten vergoedt uw zorgverzekering. Maar als u behandelingen nodig heeft voor uw kneuzing die niet worden vergoed uit uw polis, of wanneer u een eigen bijdrage of eigen risico moet betalen voor de behandeling, dan kunnen wij die voor u claimen als schadepost.

Verlies van arbeidsvermogen door kneuzing

Een kneuzing zorgt over het algemeen niet voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Gedurende uw herstel betaalt uw werkgever dan ook gewoon uw loon door. Maar u kunt wel degelijk minder salaris ontvangen in deze periode: u kunt immers niet overwerken en loopt misschien bonussen en onregelmatigheidstoeslagen mis. Deze gederfde inkomsten berekenen wij voor u.

Smartengeld

Wanneer u herstelt van een kneuzing, kunt u misschien uw hobby’s niet uitoefenen. In combinatie met de stress, pijn en verdriet die u heeft van uw ongeval, leidt dit tot gederfde levensvreugde. Hierdoor komt u in aanmerking voor een smartengeldvergoeding. Aangezien de schade van een kneuzing over het algemeen van tijdelijke aard is, worden hiervoor geen buitensporige bedragen toegekend tenzij de kneuzing voor blijvende restschade zorgt. De jurist van Smart Letselschade die uw zaak in behandeling neemt, vertelt u hier graag meer over!

Schade door een kneuzing claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade door kneuzingen? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct