Zenuwletsel Schadevergoeding

Liep u bij een ongeval zenuwletsel op? Tijdens het werk bijvoorbeeld, of in het verkeer? En is een ander aansprakelijk voor dit ongeval? Dan helpt Smart Letselschade u bij het claimen van een rechtvaardige schadevergoeding.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is zenuwletsel?

Zenuwletsel is een verzamelnaam voor alle verwondingen die u kunt oplopen waarbij de zenuwen in uw lichaam beschadigd raken. Dat kan een ernstige kneuzing of een breuk zijn, maar ook andere verwondingen. Als u zenuwletsel heeft, kan uw huid gevoelloos zijn, kunt u ledematen niet meer goed bewegen of raakt u verlamd. Dat laatste komt voornamelijk voor bij zenuwletsel aan de wervelkolom. 

Bij zenuwletsel treden vaak de volgende verschijnselen op:

  • gevoelloosheid van de huid;
  • overgevoeligheid voor temperatuur;
  • beperking van uw bewegingsvrijheid;
  • verlies van geur of smaak;
  • verlammingen (ook dwarslaesie hoort hiertoe);
  • spraakstoornissen;
  • doofheid of blindheid;

Waaruit bestaat uw schade bij zenuwletsel?

De ernst van uw zenuwletsel bepaalt uw letselschadevergoeding. Dat geldt zowel voor de materiële schade als voor de immateriële schade. 

Wanneer uw zenuwletsel ernstig is, kan dat grote gevolgen hebben voor uw leven. En daarmee ook voor de hoogte van de letselschadevergoeding.

Arbeidsongeschiktheid door zenuwletsel

Wanneer u zenuwletsel heeft opgelopen, kunt u misschien uw werk tijdelijk niet meer uitvoeren. Of misschien kunt u, bijvoorbeeld door concentratieproblemen, helemaal niet meer werken. Is dit bij u het geval? Dan schakelen wij een arbeidsdeskundige in die uw arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Op basis van medische rapporten en de bevindingen van onze arbeidsdeskundige zullen wij de schade die ontstaat doordat u niet meer kunt werken bij de wederpartij claimen.

Studieachterstand door zenuwletsel

Wanneer een jong iemand zenuwletsel oploopt, kan dit lange tijd doorwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld moeite hebben uw studie af te ronden. De studievertraging die daardoor optreedt, wordt meestal vergoed aan de hand van de richtlijnen van de Letselschaderaad. 

Verlies van zelfwerkzaamheid bij zenuwletsel

Als u een deel van de functionaliteit van uw ledematen verliest, kunt u niet meer alle werkzaamheden in het huishouden of groot onderhoud aan uw woning of tuin uitvoeren. Dat heeft gevolgen voor uw privéleven. Om uw leven zo normaal mogelijk te laten verlopen, heeft u waarschijnlijk hulp van derden nodig. De kosten voor deze hulp kunnen wij samen met onze arbeidsdeskundige voor u berekenen en claimen bij de wederpartij.

Recht op smartengeld bij zenuwletsel

Bij zenuwletsel heeft u ook recht op een smartengeldvergoeding. Hoe hoog deze is, hangt af van de aard en ernst van uw letsel. Ook uw herstel speelt een grote rol bij het bepalen van het smartengeld. Uw letselschadespecialist bij Smart Letselschade vertelt u er graag meer over. 

Schade door zenuwletsel claimen? 

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die uw zenuwletsel veroorzaakt? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel. 

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw letselschade direct