Zenuwletsel

Zenuwletsel Schadevergoeding

Liep je bij een ongeval zenuwletsel op? Tijdens het werk bijvoorbeeld, of in het verkeer? En is een ander aansprakelijk voor dit ongeval? Dan helpt Smart Letselschade jou bij het claimen van een rechtvaardige schadevergoeding.

Meld jouw letselschade

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Wat is zenuwletsel?

Zenuwletsel is een verzamelnaam voor alle verwondingen die je kunt oplopen waarbij de zenuwen in je lichaam beschadigd raken. Dat kan een ernstige kneuzing of een breuk zijn, maar ook andere verwondingen. Als je zenuwletsel hebt, kan je huid gevoelloos zijn, kan je ledematen niet meer goed bewegen of raak je verlamd. Dat laatste komt voornamelijk voor bij zenuwletsel aan de wervelkolom. 

Bij zenuwletsel treden vaak de volgende verschijnselen op:

  • gevoelloosheid van de huid;
  • overgevoeligheid voor temperatuur;
  • beperking van jouw bewegingsvrijheid;
  • verlies van geur of smaak;
  • verlammingen (ook dwarslaesie hoort hiertoe);
  • spraakstoornissen;
  • doofheid of blindheid;

Waaruit bestaat jouw schade bij zenuwletsel?

De schadevergoeding voor letselschade bestaat uit zowel de materiële schade en immateriële schade. De materiële schade zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten en de immateriële schade is een vergoeding die is bedoeld voor je gederfde levensvreugde.

Wanneer je zenuwletsel ernstig is, kan dat grote gevolgen hebben voor je leven. En daarmee ook voor de hoogte van de schadevergoeding.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Arbeidsongeschiktheid door zenuwletsel

Wanneer je zenuwletsel hebt opgelopen, kun je misschien je werk tijdelijk niet meer uitvoeren. Of misschien kun je, bijvoorbeeld door concentratieproblemen, helemaal niet meer werken. Is dit bij jou het geval? Dan schakelen wij in overleg met de wederpartij een onafhankelijke arbeidsdeskundige in die  samen met jou kan bekijken hoe jij je eigen werk weer zou kunnen opbouwen of, als dit niet mogelijk is, samen met op zoek gaat naar passend werk. Op basis van de bevindingen van onze arbeidsdeskundige zullen wij de schade die ontstaat doordat je niet meer kunt werken of door het feit dat je ander werk hebt moeten zoeken, bij de wederpartij claimen.

Studieachterstand door zenuwletsel

Wanneer een jong iemand zenuwletsel oploopt, kan dit lange tijd doorwerken. Zo kun je bijvoorbeeld moeite hebben je studie af te ronden. De studievertraging die daardoor optreedt, wordt meestal vergoed aan de hand van de richtlijnen van de Letselschaderaad. 

Verlies van zelfwerkzaamheid bij zenuwletsel

Als je een deel van de functionaliteit van je ledematen verliest, kun je niet meer alle werkzaamheden in het huishouden of groot onderhoud aan je woning of tuin uitvoeren. Dat heeft gevolgen voor je privéleven. Om je leven zo normaal mogelijk te laten verlopen, heb je waarschijnlijk hulp van derden nodig. De kosten voor deze hulp kunnen wij, soms in samenspraak met de arbeidsdeskundige voor jou berekenen en claimen bij de wederpartij.

Recht op smartengeld bij zenuwletsel

Bij zenuwletsel heb je ook recht op een smartengeld vergoeding. Hoe hoog deze is, hangt af van de aard en ernst van je letsel en de mate van beperkingen die het letsel veroorzaakt. Ook je herstel speelt een grote rol bij het bepalen van het smartengeld. Je letselschadespecialist bij Smart Letselschade vertelt jou er graag meer over. 

Schade door zenuwletsel claimen? 

Kom je in aanmerking voor een vergoeding van de schade die je zenuwletsel veroorzaakt of heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op. Je jurist van Smart Letselschade begeleidt je claim van het intakegesprek bij jou thuis tot het sluiten van je dossier. Zo heb je altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van je zaak en kun jij je richten op wat echt belangrijk is: jouw herstel. 

Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor jou. Onze kosten worden, net als je schade, door de wederpartij vergoed.

Meld je letselschade direct