Airbagletsel Schadevergoeding

Bij een verkeersongeval van achteren of van de zijkant kan de airbag uitklappen. En hoewel de airbag vaak ernstig letsel voorkomt, kan hij zelf ook schade veroorzaken. Dit noemen we airbagschade en deze letselschade komt in aanmerking voor een vergoeding.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is airbagletsel?

Wanneer de airbag bij een verkeersongeval plotseling uitklapt, kan dit schade veroorzaken. Dat kan zijn gehoorschade of aangezichtsletsel, gekneusde ribben of ademhalingsproblemen bij de bestuurder of inzittenden van uw voertuig. Deze schade dient door de wederpartij te worden vergoed. Smart Letselschade helpt u graag bij het claimen van airbagletsel.

 

Welke schade wordt vergoed bij airbagletsel?

Medische kosten naar aanleiding van airbagletsel worden over het algemeen vergoed door uw zorgverzekering. Een ander verhaal is het wanneer u verminkingen van uw aangezicht oploopt door de airbag. Deze zullen verholpen moeten worden door middel van een cosmetische ingreep die over het algemeen niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. Dan is de wederpartij verantwoordelijk voor de kosten. Maar ook wanneer u bijvoorbeeld tijdelijk niet kunt werken of uw huishoudelijke taken niet kunt verrichten, hoort de wederpartij deze kosten te vergoeden.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Wanneer u door airbagletsel tijdelijk niet in staat bent uw huishoudelijke taken te verrichten of klussen in en rond het huis te doen, kunt u hiervoor hulp inroepen. Dat mag iemand uit uw naaste omgeving zijn, maar ook een professional. De kosten voor deze hulp kunnen als schade worden geclaimd.

Gederfde inkomsten

Wanneer u tijdelijk niet kunt werken door het airbagletsel zal uw werkgever uw salaris doorbetalen. Vaak betaalt een werkgever tijdens ziekte echter slechts 70% van uw normale salaris. Ook kunt u bonussen en overwerkvergoedingen mislopen tijdens uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid. De wederpartij is hiervoor verantwoordelijk en zal het verschil tussen het salaris dat u van uw werkgever ontvangt en uw normale salaris moeten aanvullen zolang u arbeidsongeschikt bent.

Airbagchade claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van airbagschade? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct