Armletstel Schadevergoeding

Heeft u bij een ongeval letsel opgelopen aan uw arm, pols of hand? Dan kan dit grote invloed hebben op uw dagelijkse leven. Wanneer een ander verantwoordelijk is voor het ongeval, kunt u armletsel claimen als letselschade.

Meld de letselschade aan uw arm

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Armletsel door ongeval

Armfracturen en armkneuzingen komen het meest voor bij bedrijfsongevallen en in het verkeer. Vaak duurt het een tijd voor de definitieve schade goed zichtbaar is. De botbreuk moet immers eerst genezen. Bij kinderen is het daarnaast belangrijk om te wachten tot het kind volgroeid is, omdat een breuk in de jeugd gevolgen kan hebben op de ontwikkeling van het skelet. Bij ouderen speelt een vermindering van mobiliteit vaak een rol na armletsel. Dat maakt dat ieder geval van armletsel uniek is en er met zorg naar de letselschadevergoeding bij armletsel gekeken moet worden.

Verminderde functie van uw arm

Armletsel kan ervoor zorgen dat u uw functie niet meer kunt uitvoeren. U kunt dan met de hulp van een arbeidsdeskundige uitzoeken of u zich bijvoorbeeld kunt laten omscholen. Wanneer de nieuwe functie in een lagere salarisschaal ligt, zal de wederpartij door ons verantwoordelijk worden gesteld voor de gederfde inkomsten. Dat is het verschil tussen uw salaris in uw vroegere functie en het salaris in uw nieuwe beroep. Daarbij kijken wij uiteraard ook naar de carrièrekansen die u wellicht misloopt door uw armletsel en de salarisontwikkeling in de toekomst.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Door uw armletsel kunt u misschien bepaalde klussen in huis, het onderhoud van uw tuin, auto of boot niet meer zelf uitvoeren. Deze werkzaamheden moet u daardoor door iemand anders laten doen. De kosten daarvoor kunnen wij voor u bij de wederpartij claimen.

Medische kosten?

Bij armletsel worden de meeste medische kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Maar wanneer uw arm of hand ontsierd is door een lelijk litteken als gevolg van uw armletsel, wilt u daar waarschijnlijk wat aan laten doen. Uw zorgverzekering vergoedt deze cosmetische ingreep niet, maar de wederpartij kan wel verantwoordelijk worden gesteld voor deze kosten als gevolg van het ongeval.

Smartengeld

U heeft bij armletsel recht op een vergoeding van de immateriële schade: smartengeld. De hoogte van deze vergoeding is uiteraard afhankelijk van de gevolgen die uw armletsel op uw leven heeft. Bij ernstig letsel met blijvende schade zal de smartengeldvergoeding daarom hoger zijn dan bij een botbreuk die voorspoedig geneest.

Armletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van schade door armletsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct