Botbreuken Schadevergoeding

Een botbreuk die je oploopt tijdens een ongeval is natuurlijk ontzettend vervelend, en kan bovendien voor behoorlijk wat onvoorziene kosten of minder inkomsten zorgen. Veel van deze kosten kun je claimen bij de verantwoordelijke voor het ongeval: de wederpartij.

Meld jouw letselschade

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat wordt verstaan onder botbreuken?

Er zijn veel verschillende soorten botbreuken. Welke botten een fractuur hebben en vooral hoe zij gebroken zijn, bepaalt samen met de eventuele gevolgen voor jouw leven op de langere duur, de hoogte van je schadevergoeding.

Veelvoorkomende botbreuken zijn bijvoorbeeld:

  • armbreuken;
  • beenbreuken;
  • sleutelbeenbreuken;
  • schedelbasisfractuur;
  • enkel- of polsbreuken;
  • ribfracturen;
  • fracturen van schouderkom.

Niet iedere botbreuk herstelt even snel of voorspoedig. Zo kunnen botbreuken scheefstand vertonen na herstel of helemaal niet meer goed aangroeien waardoor je er blijvend last van houdt. Onze ervaren medisch adviseurs onderzoeken welk soort fracturen er zijn ontstaan en in welke mate je hiervan hinder ondervindt in jouw dagelijkse bestaan alsmede eventueel in de toekomst.

Schade door botbreuken claimen?

Bij vrijwel ieder type letselschade is er sprake van een smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor immateriële schade zoals pijn en verdriet. Je begrijpt dat de hoogte van deze vergoeding afhankelijk is van de invloed die je botbreuken op jouw leven hebben.

Als je niet meer kunt werken

Kun je door de botbreuken je werk niet meer uitvoeren? Dan ben je arbeidsongeschikt voor je eigen werk. Wellicht is dit tijdelijk, maar misschien kun je nooit meer terugkeren in jouw oorspronkelijke beroep. Hoewel je werkgever in veel gevallen jouw salaris twee jaar volledig of gedeeltelijk moet doorbetalen, loop je in deze periode waarschijnlijk wel onregelmatigheidstoeslagen of bonussen mis. Dit verschil in inkomen kan bij de wederpartij geclaimd worden.

Wanneer blijkt dat jij jouw functie nooit meer kunt beoefenen, schakelen wij graag een onafhankelijke arbeidsdeskundige in, die samen met jou bekijkt welk werk je nog wel kan doen. De kosten voor eventuele omscholing horen bij je letselschade. Daarnaast is de wederpartij ook verantwoordelijk voor het verlies aan inkomen als blijkt dat een nieuwe functie een lager salaris heeft dan jouw huidige baan.

Schade door botbreuken claimen?

Kom je in aanmerking voor een vergoeding van schade door botbreuken? Neem dan contact met ons op. Je jurist van Smart Letselschade begeleidt je claim van het intakegesprek bij jou thuis tot het sluiten van jouw dossier. Zo heb je altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van je zaak en kun jij je richten op wat echt belangrijk is: jouw herstel.

Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor jou. Onze kosten worden, net als jouw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld jouw schade direct