Botreuken Schadevergoeding

Een botbreuk die u oploopt tijdens een ongeval is natuurlijk ontzettend vervelend, en kan bovendien voor behoorlijk wat onvoorziene kosten zorgen. Veel van deze kosten kunt u claimen bij de verantwoordelijke voor het ongeval: de wederpartij.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat wordt verstaan onder botbreuken?

Er zijn veel verschillende soorten botbreuken. Welke botten een fractuur hebben en vooral hoe zij gebroken zijn, bepaalt samen met de eventuele gevolgen voor uw leven op de langere duur, de hoogte van uw schadevergoeding.

Veelvoorkomende botbreuken zijn bijvoorbeeld:

  • armbreuken;
  • beenbreuken;
  • sleutelbeenbreuken;
  • schedelbasisfractuur;
  • enkel- of polsbreuken;
  • ribfracturen;
  • fracturen van schouderkom.

Niet iedere botbreuk herstelt even snel of voorspoedig. Zo kunnen botbreuken scheefstand vertonen na herstel of helemaal niet meer goed aangroeien waardoor u er blijvend last van houdt. Onze ervaren medisch adviseurs onderzoeken welk soort fracturen er zijn ontstaan en in welke mate u hiervan hinder ondervindt in uw dagelijkse bestaan.

Schade door botbreuken claimen?

Bij vrijwel ieder type letselschade is er sprake van een smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor immateriële schade zoals pijn en verdriet. U begrijpt dat de hoogte van deze vergoeding afhankelijk is van de invloed die uw botbreuken op uw leven hebben.

Als u niet meer kunt werken

Kunt u door de botbreuken uw werk niet meer uitvoeren? Dan bent u arbeidsongeschikt voor uw eigen werk. Wellicht is dit tijdelijk, maar misschien kunt u nooit meer terugkeren in uw oorspronkelijke beroep. Hoewel uw werkgever uw salaris twee jaar moet doorbetalen, loopt u in deze periode waarschijnlijk wel onregelmatigheidstoeslagen of bonussen mis. Dit verschil in inkomen kan bij de wederpartij geclaimd worden.

Wanneer blijkt dat u uw functie nooit meer kunt beoefenen, schakelen wij graag een arbeidsdeskundige in, die samen met u bepaalt welk werk u nog wel kan doen. De kosten voor eventuele omscholing horen bij uw letselschade. Daarnaast is de wederpartij ook verantwoordelijk voor het verlies aan inkomen als blijkt dat een nieuwe functie een lager salaris heeft dan uw huidige baan.

Schade door botbreuken claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van schade door botbreuken? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct