Beenletsel Schadevergoeding

Beenletsel komt voornamelijk voor bij verkeers- en bedrijfsongevallen. Wanneer het letsel aan uw been grote invloed op uw leven heeft, komt u in aanmerking voor een letselschadevergoeding door de wederpartij.

Meld de letselschade aan uw been 

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wanneer is er sprake van beenletsel?

Beenletsel is een verzamelnaam, net als armletsel. Onder beenletsel wordt een uitgebreid scala aan verwondingen aan uw been verstaan. U kunt daarbij denken aan:

  • Kneuzingen van botten en spieren
  • Breuken van een deel van het been
  • Fractureren van uw enkel of voeten
  • Letsel van uw knie

 

Welke schade kunt u verhalen op de wederpartij bij beenletsel?

De aard en omvang van uw letsel bepalen uiteraard wat u kunt claimen bij beenletsel. Heeft u ernstig letsel aan uw benen? Dan zijn vergoeding van aanpassingen in uw woning, aanpassingen in uw mobiliteit en eventueel het opvangen van gederfde inkomsten bij arbeidsongeschiktheid of reīntegratie aan de orde. Daarnaast kunt u aanspraak maken op smartengeld.

Medische kosten

Veruit de meeste medische kosten bij beenletsel worden door uw zorgverzekering vergoed. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat u ook extra kosten, zoals het eigen risico, vergoed krijgt. Wanneer dat niet het geval is, kunt u deze medische kosten op de wederpartij verhalen.

Aanpassingen of hulpmiddelen

Wanneer uw beenletsel invloed heeft op uw mobiliteit, kunnen er voorzieningen in uw woning of auto getroffen worden. Daar kunnen wij u eventueel bij helpen. Deze kosten worden in beginsel vergoed door de gemeente waar u woont in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar vaak kan de gemeente niet alle kosten vergoeden. Deze kosten zal Smart Letselschade dan voor u op een rij zetten en claimen bij de wederpartij.

Wanneer uw zelfwerkzaamheid ernstig verminderd is, kunnen wij daarnaast ook de kosten die u maakt voor het inschakelen van hulp van derden, bij de wederpartij neerleggen. Denk bijvoorbeeld aan hulp in de huishouding, hulp bij het onderhoud van uw woning of uw tuin.

Smartengeld

Als het beenletsel ervoor zorgt dat u niet meer kunt werken, of uw hobby’s niet meer kunt uitvoeren, dan is er sprake van ernstig beenletsel. Hiervoor kunt u een smartengeldvergoeding vragen die hoger is dan bij geringer beenletsel. Het herstel van uw verwondingen heeft invloed op de hoogte van de smartengeldvergoeding.

Beenletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw beenletsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct