Oogletsel

Oogletsel Schadevergoeding

Heb je bij een ongeval waar een ander aansprakelijk voor was, oogletsel opgelopen? Dan heb je recht op vergoeding van alle letselschade die door je oogletsel veroorzaakt wordt. Smart Letselschade regelt jouw claim op de wederpartij voor jou.

Meld je letselschade

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Schade door oogletsel claimen

Oogletsel heeft grote gevolgen voor je dagelijks leven. De schade die je lijdt, heeft betrekking op meerdere gebieden. Je letselschadespecialist helpt jou alle schade in kaart te brengen en te claimen bij de partij die het ongeval veroorzaakte. Daarbij kun je denken aan een vergoeding voor medische kosten, verlies van zelfwerkzaamheid en verlies van arbeidsvermogen, maar ook aan een vergoeding voor de immateriële schade. We lichten een en ander toe.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Medische kosten

De medische ingrepen en behandelingen die je moest ondergaan, na het ongeval waarbij je oogletsel opliep, worden vaak volledig door je zorgverzekering vergoed. Helaas geldt dit niet voor bijvoorbeeld de aanschaf van een bril of het laten verwijderen van littekenweefsel rond je oog. Voor een bril wordt vaak een eigen bijdrage gevraagd door je verzekering en er zijn weinig polissen die cosmetische ingrepen vergoeden. Deze kosten verhalen wij voor jou op de wederpartij.

Verlies van arbeidsvermogen

Door je oogletsel kun je mogelijk tijdelijk je werkzaamheden niet meer uitvoeren. Dat kan tot gevolg hebben dat je gedurende deze tijd minder inkomsten hebt. Als je oogletsel volledig geneest en je weer kunt werken, houdt deze schadepost uiteraard op te bestaan.

Als je oogletsel blijvend is, kun je wellicht nooit meer je in huidige beroep terugkeren. Dan is een re-integratietraject met omscholing misschien een optie. De kosten voor dit traject claimen wij dan bij de wederpartij. Daarvoor maken wij gebruik van de expertise van medische adviseurs of arbeidsdeskundigen.

Verlies van zelfwerkzaamheid of het vermogen om het huishouden te doen

Met je oogletsel kun je niet alles doen wat je voorheen wél kon. Zoals het huishouden, je huis schilderen of je tuin of auto onderhouden. Voor deze werkzaamheden mag je dan hulp inschakelen. De kosten voor deze hulp verhalen wij op de veroorzaker van je ongeval.

Smartengeld bij oogletsel

Oogletsel heeft enorme impact op je leven. Dat gaat niet alleen gepaard met pijn, maar ook met verdriet. Omdat je niet meer kunt werken bijvoorbeeld, of je hobby’s niet meer kunt beoefenen. Daarvoor kun je een schadeloosstelling voor de immateriële schade eisen. Hoe hoog deze smartengeld vergoeding is, is uiteraard afhankelijk van de ernst van je oogletsel, maar ook van je herstel.

Schadevergoeding voor oogletsel claimen?

Kom je in aanmerking voor een vergoeding van de schade van je oogletsel? Neem dan contact met ons op. Je jurist van Smart Letselschade begeleidt je claim van het intakegesprek bij jou thuis tot het sluiten van je dossier. Zo heb je altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van je zaak en kun jij je richten op wat echt belangrijk is: je herstel.

Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor jou. Onze kosten worden, net als je schade, door de wederpartij vergoed.

Meld direct je schade