Oogletsel Schadevergoeding

Heeft u bij een ongeval waar een ander aansprakelijk voor was, oogletsel opgelopen? Dan heeft u recht op vergoeding van alle schade die door uw oogletsel veroorzaakt wordt. Smart Letselschade regelt uw claim op de wederpartij voor u.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Schade door oogletsel claimen

Oogletsel heeft grote gevolgen voor uw dagelijks leven. De schade die u lijdt, heeft betrekking op meerdere gebieden. Uw letselschadespecialist helpt u alle schade in kaart te brengen en te claimen bij de partij die het ongeval veroorzaakte. Daarbij kunt u denken aan een vergoeding voor medische kosten, verlies van zelfwerkzaamheid en verlies van arbeidsvermogen, maar ook aan een vergoeding voor de immateriële schade. We lichten een en ander toe.

Medische kosten

De medische ingrepen en behandelingen die u moest ondergaan, na het ongeval waarbij u oogletsel opliep, worden vaak volledig door uw zorgverzekering vergoed. Helaas geldt dit niet voor bijvoorbeeld de aanschaf van een bril of het laten verwijderen van littekenweefsel rond uw oog. Voor een bril wordt vaak een eigen bijdrage gevraagd door uw verzekering en er zijn weinig polissen die cosmetische ingrepen vergoeden. Deze kosten verhalen wij voor u op de wederpartij.

Verlies van arbeidsvermogen

Door uw oogletsel kunt u mogelijk tijdelijk uw werkzaamheden niet meer uitvoeren. Dat kan tot gevolg hebben dat u gedurende deze tijd minder inkomsten heeft. Als uw oogletsel volledig geneest en u weer kunt werken, houdt deze schadepost uiteraard op te bestaan.

Als uw oogletsel blijvend is, kunt u wellicht nooit meer uw in huidige beroep terugkeren. Dan is een re-integratietraject met omscholing misschien een optie. De kosten voor dit traject claimen wij dan bij de wederpartij. Daarvoor maken wij gebruik van de expertise van medische adviseurs of arbeidsdeskundigen.

Verlies van zelfwerkzaamheid of het vermogen om het huishouden te doen

Met uw oogletsel kunt u niet alles doen wat u voorheen wél kon. Zoals het huishouden, uw huis schilderen of uw tuin of auto onderhouden. Voor deze werkzaamheden mag u dan hulp inschakelen. De kosten voor deze hulp verhalen wij op de veroorzaker van uw ongeval.

Smartengeld bij oogletsel

Oogletsel heeft enorme impact op uw leven. Dat gaat niet alleen gepaard met pijn, maar ook met verdriet. Omdat u niet meer kunt werken bijvoorbeeld, of uw hobby’s niet meer kunt beoefenen. Daarvoor kunt u een schadeloosstelling voor de immateriële schade eisen. Hoe hoog deze smartengeldvergoeding is, is uiteraard afhankelijk van de ernst van uw oogletsel, maar ook van uw herstel.

Schadevergoeding voor oogletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade van uw oogletsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld direct uw schade