Psychisch letsel Schadevergoeding

Heeft u door toedoen van een ander psychisch letsel opgelopen? Dan heeft dit vergaande gevolgen voor uw leven. Het is dan ook niet vreemd om de wederpartij aansprakelijk te stellen voor uw schade. Smart Letselschade zorgt ervoor dat u een rechtvaardige schadevergoeding krijgt, zodat u zich kunt focussen op uw herstel.

Meld uw schade door psychisch letsel 

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is psychisch letsel?

Wanneer u symptomen heeft die lichamelijk niet goed te verklaren zijn, heeft u waarschijnlijk psychisch letsel. Dit wordt soms ook emotionele schade genoemd. Bij psychisch letsel werken uw hersenen niet goed en dat uit zich vaak in lichamelijke klachten. Psychisch letsel is niet hetzelfde als affectieschade of shockschade.

Psychisch letsel ontstaat door langdurige blootstelling aan bepaalde omstandigheden die u niet kunt verwerken of na een trauma. Ooit stelde de Hoge Raad dat er sprake moet zijn van een ‘in de psychiatrie erkend ziektebeeld’, voordat psychisch letsel tot een schadevergoeding kon leiden. Tegenwoordig geldt dat niet meer, maar dit standpunt wordt wel nog vaak door een wederpartij aangehaald.

Welke schadeposten kunt u claimen bij psychisch letsel?

U heeft op basis van artikel 106 van boek 6 Burgerlijk Wetboek recht op vergoeding van smartengeld wanneer een ander verantwoordelijk is voor het veroorzaken van uw psychisch letsel. Dit is dus een vergoeding van immateriële schade.

Medische kosten

De kosten voor medische hulp bij uw lichamelijke klachten worden vergoed door uw zorgverzekering. Maar als u bijvoorbeeld langdurig psychologische of psychiatrische hulp nodig heeft, vergoedt uw verzekeraar een maximaal aantal vergoedingen. Vaak vragen ze dan ook een eigen bijdrage van u. Deze eigen bijdrage én de behandelingen die uw zorgverzekering niet vergoedt, kunt u terugvorderen bij de wederpartij.

 

Schade door psychisch letsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade van uw psychisch letsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd  één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade door psychisch letsel