Rugletsel Schadevergoeding

Liep u bij een ongeval rugletsel op? Dan kan dit uw dagelijks leven behoorlijk ontregelen. Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval en uw rugletsel ernstig is, komt u in aanmerking voor een letselschadevergoeding. Smart Letselschade brengt uw schade voor u in kaart en claimt deze bij de aansprakelijke partij.

Meld de letselschade aan uw rug

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is rugletsel?

Er is sprake van rugletsel als u bijvoorbeeld uw rug brak. Maar ook schade aan de wervelkolom, uw ruggenmerg of zenuwbanen kan rugletsel zijn. Doorsnijding van het ruggenmerg is een groot risico en wordt dwarslaesie genoemd. Onze ruggengraat is van essentieel belang voor ons lichaam: het zorgt ervoor dat u kunt bewegen en werken. Ernstig rugletsel heeft daarom een grote impact op uw leven en kan in sommige gevallen zelfs levensbedreigend zijn. Daarom is er bij ernstig rugletsel vrijwel altijd sprake van meerdere schadeposten.

Medische kosten bij rugletsel

Zijn er naar aanleiding van uw rugletsel meer behandelingen nodig dan uw zorgverzekering dekt, of heeft u alternatieve behandelingen nodig? Dan worden deze vaak niet (volledig) vergoed door uw zorgverzekering. Denk bijvoorbeeld aan acupunctuur, behandelingen van een osteopaat of cranio-sacraal therapeut, of massages. Deze niet-vergoede kosten kunnen wij voor u claimen bij de aansprakelijke partij.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer u door uw rugletsel niet meer kunt werken, is er sprake van verlies van arbeidsvermogen. Ook wanneer u slechts tijdelijk arbeidsongeschikt bent door uw rugletsel, kunt u immers inkomsten mislopen. De schade die dan ontstaat, brengen wij met behulp van een arbeidsdeskundige in kaart en die claimen we vervolgens bij de wederpartij.

Huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid bij rugletsel?

Rugletsel kan voor beperkingen in het dagelijks leven zorgen. Daardoor kunt u wellicht niet meer alles in en rond uw woning doen wat u vroeger deed. Uw tuin onderhouden, bijvoorbeeld, of uw woonkamer opnieuw behangen. Maar ook het uitvoeren van dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden kan pijnlijk of onmogelijk zijn met rugletsel. U kunt dan hulp inschakelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden die u niet meer zelf kunt doen. De kosten hiervoor claimen we voor u bij de aansprakelijke partij.

Vergoeding van immateriële schade

Bij rugletsel treedt er altijd immateriële schade op. U heeft immers veel pijn, kunt misschien niet werken of uw hobby’s niet langer uitoefenen. Hiervoor komt u in aanmerking voor smartengeld. Hoe hoog de vergoeding is, is volledig afhankelijk van uw rugletsel en uw herstel. Bij blijvend rugletsel zal de smartengeldvergoeding hoger zijn dan wanneer u na een jaar vrijwel alles weer kunt.

Verhoogde economische kwetsbaarheid

Wanneer u na een reïntegratietraject na uw rugletsel toch weer kunt werken, kan uw baan op den duur toch onder druk komen te staan. Doordat u rugletsel had, is er slechts een beperkt aantal functies die u uit kunt voeren als u opnieuw moet solliciteren omdat u uw baan verloor. Daarom nemen wij in de definitieve afwikkeling van uw dossier altijd een budget op voor verhoogde economische kwetsbaarheid. Dit budget moet dan voldoende zijn om een periode van arbeidsongeschiktheid op te vangen, maar ook de kosten van omscholing, bijscholing en re-integratie.

Schade door rugletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die door uw rugletsel wordt veroorzaakt? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld direct uw schade