Rugletsel

Rugletsel Schadevergoeding

Liep je bij een ongeval rugletsel op? Dan kan dit jouw dagelijks leven behoorlijk ontregelen. Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval en je rugletsel ernstig is, kom je in aanmerking voor een letselschadevergoeding. Smart Letselschade brengt jouw schade voor je in kaart en claimt deze bij de aansprakelijke partij.

Meld de letselschade aan jouw rug

smart-letselschade-iconen-blauw-familie
0

Ontstaan als familiebedrijf

smart-letselschade-iconen-blauw-vergoeding
0  %

Passende vergoedingen

smart-letselschade-iconen-blauw-gecertificeerd
0

Tevreden cliënten

smart-letselschade-iconen-blauw-persoonlijke-experts
0

Experts

Wat is rugletsel?

Er is sprake van rugletsel als je bijvoorbeeld je rug brak. Maar ook schade aan de wervelkolom, je ruggenmerg of zenuwbanen kan rugletsel zijn. Doorsnijding van het ruggenmerg is een groot risico en wordt dwarslaesie genoemd. Onze ruggengraat is van essentieel belang voor ons lichaam: het zorgt ervoor dat je kunt bewegen en werken. Ernstig rugletsel heeft daarom een grote impact op je leven en kan in sommige gevallen zelfs levensbedreigend zijn. Daarom is er bij ernstig rugletsel vrijwel altijd sprake van meerdere schadeposten.

Medische kosten bij rugletsel

Zijn er naar aanleiding van je rugletsel meer behandelingen nodig dan jouw zorgverzekering dekt, of heb je alternatieve behandelingen nodig? Dan worden deze vaak niet (volledig) vergoed door jouw zorgverzekering. Denk bijvoorbeeld aan acupunctuur, behandelingen van een osteopaat of cranio-sacraal therapeut, of massages. Deze niet-vergoede kosten kunnen wij voor jou claimen bij de aansprakelijke partij.

Recht op een vergoeding

Heb je letselschade opgelopen en wil je weten of jij recht hebt op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer je door je rugletsel niet meer kunt werken, is er sprake van verlies van arbeidsvermogen. Ook wanneer je slechts tijdelijk arbeidsongeschikt bent door je rugletsel, kun je immers inkomsten mislopen. De schade die dan ontstaat, brengen wij met behulp van een arbeidsdeskundige in kaart en die claimen we vervolgens bij de wederpartij.

Huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid bij rugletsel?

Rugletsel kan voor beperkingen in het dagelijks leven zorgen. Daardoor kun je wellicht niet meer alles in en rond jewoning doen wat je vroeger deed. Je tuin onderhouden, bijvoorbeeld, of je woonkamer opnieuw behangen. Maar ook het uitvoeren van dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden kan pijnlijk of onmogelijk zijn met rugletsel. Je kunt dan hulp inschakelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden die jij niet meer zelf kunt doen. De kosten hiervoor claimen we voor jou bij de aansprakelijke partij.

Vergoeding van immateriële schade

Bij rugletsel treedt er altijd immateriële schade op. Je hebt immers veel pijn, kunt misschien niet werken of je hobby’s niet langer uitoefenen. Hiervoor kom je in aanmerking voor smartengeld. Hoe hoog de vergoeding is, is volledig afhankelijk van je rugletsel en jouw herstel. Bij blijvend rugletsel zal de smartengeldvergoeding hoger zijn dan wanneer je na een jaar vrijwel alles weer kunt.

Verhoogde economische kwetsbaarheid

Wanneer je na een reïntegratietraject na je rugletsel toch weer kunt werken, kan jouw baan op den duur toch onder druk komen te staan. Doordat je rugletsel had, is er slechts een beperkt aantal functies die je uit kunt voeren als je opnieuw moet solliciteren omdat je jouw baan verloor. Daarom nemen wij in de definitieve afwikkeling van jouw dossier altijd een budget op voor verhoogde economische kwetsbaarheid. Dit budget moet dan voldoende zijn om een periode van arbeidsongeschiktheid op te vangen, maar ook de kosten van omscholing, bijscholing en re-integratie.

Schade door rugletsel claimen?

Kom je in aanmerking voor een vergoeding van de schade die door jouw rugletsel wordt veroorzaakt? Neem dan contact met ons op. Je jurist van Smart Letselschade begeleidt je claim van het intakegesprek bij jou thuis tot het sluiten van jouw dossier. Zo heb je altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van je zaak en kun jij je richten op wat echt belangrijk is: jouw herstel.

Daarbij hoef je je geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor jou. Onze kosten worden, net als jouw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld direct jouw schade