Meervoudig letsel Schadevergoeding

Heeft u bij een ernstig verkeers- of bedrijfsongeval meervoudig letsel opgelopen? En was iemand anders verantwoordelijk voor dit ongeval? Dan heeft u recht op letselschadevergoeding. Smart Letselschade begeleidt u bij dit proces en zorgt dat u krijgt waar u recht op heeft.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is meervoudig letsel?

Bij meervoudig letsel heeft u verwondingen opgelopen aan verschillende organen of meerdere lichaamsdelen. Dit soort letsel zien wij het meest bij een hoog energetisch trauma door ongevallen. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld inwendig letsel en beschadigde organen, dwarslaesie of fracturen van de schedel in combinatie met hersenletsel.

Juist doordat het bij meervoudig letsel altijd om verschillende verwondingen gaat, duurt het revalidatietraject vaak lang. En zelfs na dat traject is het niet zeker dat u geen blijvende klachten of beperkingen aan uw meervoudige letsel overhoudt. Het kan zelfs zo zijn, dat u uw huidige beroep niet meer kunt uitoefenen.

 

Veel letselschade door meervoudig letsel

Als u meervoudig letsel heeft, heeft u ook veel verschillende schadeposten. Bijvoorbeeld medische kosten, verlies van arbeidsvermogen, vertraging in de studie of schoolachterstand, kosten voor verpleging of verzorging en immateriële schade.

Medische kosten en kosten voor verpleging

Uw zorgverzekering vergoedt het grootste deel van de medische kosten bij meervoudig letsel. Maar als u tijdens uw revalidatietraject bijvoorbeeld meer fysiotherapie nodig heeft dan wordt vergoed, vorderen wij deze kosten voor u bij de wederpartij. Dat doen wij ook wanneer u plastische chirurgie moet ondergaan om littekenweefsel te verwijderen.

Tijdens het revalidatietraject bij meervoudig letsel wordt u waarschijnlijk eerst voor een langere periode opgenomen in het ziekenhuis. Wellicht wordt u, zodra u ontslagen wordt uit het ziekenhuis, opgenomen in een revalidatiekliniek of een verpleeghuis. Deze kosten worden door uw zorgverzekering vergoed, maar dat wil niet zeggen dat u in deze periode geen extra kosten maakt. Parkeerkosten bijvoorbeeld, of kosten voor het huren van een televisie of telefoon op uw kamer, of voor de aanschaf van nieuwe pyjama’s, pantoffels of kamerjas.

Deze kosten kunnen wij ook voor u claimen bij de aansprakelijke partij.

Ook voor verpleging en verzorging thuis kunt u een vergoeding vervangen. U kunt immers niet zelf douchen, aankleden of uw wonden verzorgen. Deze hulp krijgt u vergoed tegen het gangbare tarief voor professionele verpleging en verzorging. Ook wanneer een gezins- of familielid de zorg voor u op zich neemt.

Verlies van arbeidsvermogen door meervoudig letsel

Door uw meervoudig letsel kunt u niet werken. In ieder geval tijdelijk, maar misschien zelfs nooit meer. Als u niet meer in uw huidige beroep kunt terugkeren, is omscholing misschien een oplossing.

Maar ook als u op den duur wel weer terug kunt keren bij uw werkgever, mist u misschien inkomsten tijdens uw revalidatietraject. Overwerkvergoedingen of ploegentoeslag om maar iets te noemen. Samen met een arbeidsdeskundige bekijken we niet alleen of er weer mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn, maar berekenen we ook welke schade u op dit gebied heeft geleden. Die claimen we dan bij de wederpartij.

Smartengeld

Doordat er bij meervoudig letsel bijna altijd sprake is van blijvend functieverlies, pijnlijke operaties en ontsierende littekens, heeft u recht op smartengeld. Deze schadevergoeding kan niet worden berekend, maar schatten wij in. Dat doen wij bijvoorbeeld op basis van eerdere rechterlijke uitspraken of de Richtlijnen van de Raad voor Letselschade. De hoogte van het smartengeld is altijd afhankelijk van de ernst en omvang van uw letsel en uw (blijvende) klachten en beperkingen. Dit is geen vergoeding voor kosten die u maakt, maar voor het verdriet en de pijn die uw meervoudig letsel u heeft bezorgd.

Dankzij ons uitgebreide netwerk van arbeidsdeskundigen en medisch adviseurs kunnen wij al deze schadeposten berekenen en claimen bij de wederpartij.

 

Letselschade door meervoudig letsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade door uw meervoudig letsel? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct