Inwendig letsel Schadevergoeding

Liep u bij een bedrijfs- of verkeersongeval inwendig letsel op? Is een ander aansprakelijk voor uw letsel? Dan heeft dit verstrekkende gevolgen voor uw leven en heeft u recht op een letselschadevergoeding. Smart Letselschade staat u bij!

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is inwendig letsel?

Inwendig letsel ontstaat vaak bij ongevallen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan stomp buiktrauma, uitval van orgaanfuncties of een klaplong. Inwendig letsel heeft vaak geen uiterlijke verwondingen en meestal ook geen cosmetisch aspect. Wel kunt u sneller moe zijn.

Op welke schadeposten u recht heeft bij inwendig letsel is sterk afhankelijk van de aard, ernst en omvang van uw letsel. Was u betrokken bij een ernstig verkeersongeval en zat u bekneld? Dan kan er sprake zijn van letsel aan tal van organen en kunnen er verschillende functies aangedaan zijn. Dan spreken we van multitrauma. De kosten van uw ziekenhuisopname worden natuurlijk vergoed door uw zorgverzekeraar, maar daarmee bent u er nog niet. Daarom spelen bij inwendig letsel waar een ander aansprakelijk voor is altijd verschillende schadeposten een rol bij het bepalen van de hoogte van uw letselschadevergoeding.

Verlies van arbeidsvermogen bij inwendig letsel

Inwendig letsel kan ervoor zorgen dat u uw werk niet meer kunt doen. Hopelijk is dit tijdelijk en herstelt u volledig, maar als uw salaris gedurende deze periode niet of niet volledig wordt doorbetaald, lijdt u hierdoor financiële schade. Deze schade bepalen wij samen met een arbeidsdeskundige voor u en claimen we bij de wederpartij. Ook als er door uw letsel omscholing nodig is, claimen wij de kosten voor deze omscholing bij de partij die verantwoordelijk is voor uw schade.

Studievertraging

Door ziekenhuisopname of langdurige revalidatie kan er ook vertraging bij uw studie ontstaan. Er bestaan richtlijnen om deze vertraging in geld uit te drukken. Deze gebruiken wij om de vertraging die u door uw inwendig letsel oploopt bij uw studie te verhalen op de wederpartij.

Smartengeld

Bij inwendig letsel is een vergoeding van immateriële schade altijd aan de orde. Want of u nu een klaplong had, een gescheurde milt of problemen met uw lever of nieren, u heeft veel pijn en verdriet van uw letsel. De omvang van het smartengeld is uiteraard afhankelijk van de omvang en aard van uw inwendig letsel en de vraag of u hiervan restschade ondervindt. De smartengeldvergoedingen die bij inwendig letsel worden toegekend variëren dan ook van een paar duizend tot tienduizenden euro’s. Smart Letselschade strijdt altijd voor een rechtvaardige vergoeding van uw immateriële schade.

Een schadevergoeding voor inwendig letsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die inwendig letsel met zich meebrengt? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct