Niet-aangeboren hersenletsel Schadevergoeding

Heeft u bij een ernstig verkeers- of bedrijfsongeval hersenletsel opgelopen? Dan zet dit niet-aangeboren hersenletsel uw leven volledig op zijn kop. Smart Letselschade zorgt ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw kosten en schade. Wij staan u van begin tot eind bij om een rechtvaardige schadevergoeding voor uw niet-aangeboren hersenletsel te krijgen.

Meld uw letselschade

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is niet-aangeboren hersenletsel?

Niet-aangeboren hersenletsel ontstaat vaak door een oorzaak buiten het lichaam. Een ongeval, bijvoorbeeld, of een harde klap op het hoofd bij een geweldsmisdrijf. Vaak gaat het dan over een hersenkneuzing of een hersenschudding, maar soms is er sprake van ernstiger letsel.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft gevolgen die meestal zichtbaar zijn. Zo kunt u (deels) verlamd raken, bijvoorbeeld. Maar er zijn ook onzichtbare gevolgen, die moeilijker vast te stellen zijn en toch heel ingrijpend zijn. Zo kan uw persoonlijkheid blijvend veranderen, uw cognitieve functies kunnen aangetast worden en u kunt last krijgen van vermoeidheid. Het is dus niet vreemd dat u bij niet-aangeboren hersenletsel in aanraking komt met verschillende schadeposten.

Verlies van arbeidsvermogen

Door de schade die ontstaat door uw niet-aangeboren hersenletsel, kunt u misschien uw werk niet meer uitvoeren. Als u in loondienst bent, moet uw werkgever uw salaris in ieder geval de eerste twee jaar doorbetalen. Pas daarna kan er een uitkering worden aangevraagd. Bent u wel in staat om andere betaalde arbeid te verrichten, dan kunt u zich laten omscholen. Wanneer daarbij sprake is van een nieuwe baan met een lager inkomen, zal de wederpartij dit verschil moeten vergoeden. Dat geldt ook voor de kosten van uw omscholing en herplaatsing.

Is uw arbeidsongeschiktheid van blijvende aard dan moeten wij de schade die u door uw niet-aangeboren hersenletsel lijdt, doorrekenen en vorderen bij de wederpartij. Hiervoor maken wij gebruik van externe experts, zoals arbeidsdeskundigen en een rekenbureau.

Schoolachterstand en studievertraging

Bij jonge mensen leidt niet-aangeboren hersenletsel vaak tot een school- of studieachterstand. De prestaties laten ineens te wensen over of u kunt helemaal niet meer naar school door concentratieproblemen, hoofdpijn of vergeetachtigheid. Het is mogelijk een studie- of schoolachterstand in geld uit te drukken met behulp van de Richtlijnen van de Letselschaderaad. Op basis van het niveau en de achterstand die u oploopt bij uw studie claimen wij bij de wederpartij een schadevergoeding.

Medische kosten bij niet-aangeboren hersenletsel

Uw medische kosten door niet-aangeboren hersenletsel zullen in de meeste gevallen volledig vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Maar als u bijvoorbeeld alternatieve behandelingen moet ondergaan, of meer fysiotherapie nodig heeft dan uw verzekeraar vergoedt, zullen wij deze medische kosten voor u claimen bij de wederpartij.

De schade van niet-aangeboren hersenletsel in en rond het huis

Kunt u door uw hersenletsel uw huishouden niet meer bijhouden? Of heeft u hulp nodig bij het onderhoud van uw tuin, auto of het schilderen van het houtwerk? Dan kunt u hiervoor hulp inschakelen. Een schilder of tuinman, misschien, of huishoudelijke hulp. De kosten die dit met zich meebrengt berekenen wij met de hulp van een arbeidsdeskundige. Daarna eisen wij vergoeding van deze schadepost bij de verantwoordelijke partij voor u.

Immateriële schade bij niet-aangeboren hersenletsel

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor het u aangedane leed: uw verdriet en pijn die het niet-aangeboren hersenletsel bij u veroorzaakt. Voor het feit dat u veel pijnlijke operaties moet ondergaan, of een langdurig revalidatietraject doorloopt. Voor het missen van een goed functionerend lichaam of het niet meer kunnen oppakken van uw leven van vóór het ongeval. Doordat niet-aangeboren hersenletsel grote impact heeft op uw leven, kan de vergoeding van het smartengeld behoorlijk oplopen. Uw specialist van Smart Letselschade vertelt u hier graag meer over.

Schade door niet-aangeboren hersenletsel claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die uw niet-aangeboren hersenletsel veroorzaakt? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld uw schade direct