Schadevergoeding bij PTSS

Na een traumatische ervaring kunt u last krijgen van PTSS. Dat kan na een ongeval of geweldsmisdrijf zijn, maar bijvoorbeeld ook na een traumatische ervaring op uw werk. Wanneer een ander aansprakelijk is voor deze traumatische ervaring, heeft u recht op een vergoeding van de schade die u heeft geleden. Smart Letselschade brengt deze schade voor u in kaart en claimt die bij de aansprakelijke wederpartij.

Meld uw letselschade 

Recht op een vergoeding

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding? Doe dan de check!

Doe de check!

Wat is PTSS?

PTSS, of voluit Post Traumatische Stressstoornis, is een stoornis die ontstaat wanneer u een bepaalde schokkende gebeurtenis niet goed kan verwerken. U kunt dan last krijgen van allerlei geestelijke en lichamelijke klachten. Deze klachten samen vormen de posttraumatische stressstoornis. Bij PTSS voelt u zich vaak kwetsbaar of machteloos, of krijgt u een kort lontje. U heeft moeite met slapen, er ontstaan problemen met de mensen in uw directe omgeving en vaak heeft u meerdere medicijnen nodig om de symptomen de baas te blijven.

Wanneer is een ander aansprakelijk voor uw PTSS?

PTSS komt vaak voor bij hulpverleners, zoals politieagenten en brandweerlieden, of militairen die geconfronteerd worden met ernstige levensbedreigende situaties. De werkgever kan aansprakelijk zijn indien hij zijn zorgplicht niet vervuld heeft. Dat betekent dat hij niet heeft gedaan wat van de werkgever mag worden verwacht ter voorkoming van het ontstaan van PTSS, bijvoorbeeld doordat een goed plan ter voorkoming daarvan ontbreekt.

Als u slachtoffer werd van een ongeval waar een ander aansprakelijk voor was, dan kan die ander ook aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van de PTSS.

Een psychiater moet vaststellen dat er daadwerkelijk sprake is van PTSS. Dat doet hij door al uw symptomen in kaart te brengen en met u te spreken.

Welke schade heeft u bij PTSS?

Of uw PTSS nu ontstaat door een ongeval of door een (aaneenschakeling van) traumatische gebeurtenissen, het heeft grote invloed op uw dagelijks leven. De schade die door Post Traumatische Stressstoornis ontstaat, bestaat dan ook vaak uit verschillende aspecten.

Verlies van arbeidsvermogen

Wanneer u door de klachten van uw posttraumatische stressstoornis niet meer kan werken, ontstaat hier schade. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Deze schade noemen we verlies van arbeidsvermogen. Om deze schade te kunnen achterhalen moet u aantonen dat de PTSS veroorzaakt wordt door een traumatische gebeurtenis waarvoor een ander verantwoordelijk was. Smart Letselschade maakt daarvoor gebruik van specialisten, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. Zodra is vastgesteld dat uw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van uw PTSS, berekenen wij de schade.

Medische kosten

Niet alle medische kosten bij een posttraumatische stressstoornis worden door uw zorgverzekering vergoed. Deze extra kosten kunnen wij wel voor u in rekening brengen bij de verantwoordelijke partij.

Smartengeld

Als slachtoffer met PTSS heeft u ook recht op een vergoeding van de immateriële schade door smartengeld. Net als bij andere schadeposten is het belangrijk dat er een aansprakelijke partij is. Als dat niet het geval is, kan er uiteraard ook geen compensatie plaatsvinden.

Daarnaast is het goed te weten dat er voor defensiepersoneel speciale regelingen zijn.

Schade door PTSS claimen?

Komt u in aanmerking voor een vergoeding van de schade die veroorzaakt wordt door uw Post Traumatische Stressstoornis? Neem dan contact met ons op. Uw jurist van Smart Letselschade begeleidt uw claim van het intakegesprek bij u thuis tot het sluiten van uw dossier. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt dat volledig op de hoogte is van uw zaak en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: uw herstel.

Daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiën: onze hulp als letselschadespecialist is kosteloos voor u. Onze kosten worden, net als uw schade, door de wederpartij vergoed.

Meld direct uw schade